Góc Tổng Hợp

Cho tới nay mình đã hoàn thành xong 2 bộ đồng nhân Băng Cửu.


1. Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân Hề.


2. Tâm Ma Không Thể Giải.


Bộ kế tiếp "Sư Tôn Thỏ Trắng Của Tiểu Sắc Lang" đang trong quá trình thực hiện và có khả năng sẽ lên sóng nếu mình không quá lười. Mình đã lập truyện và up văn án lên wattpad để đặt gạch rồi. Mọi người nếu thích mau mau lưu vào danh sách để nếu tác giả up truyện thì biết và đọc được ngay nhé. Nhớ thả ❤️


THÔNG BÁO KHẨN


SƯ TÔN THỎ TRẮNG CỦA TIỂU SẮC LANG sẽ chính thức lên kệ vào ngày 10/10 nhé. Truyện đã up mở đầu trên wattpad. Đặt dép trước đón xem nào.

Bình luận