Lời kếtHệ liệt Ăn - Mặc - Ở - Đi cuối cùng cũng hoàn rồi.
Mình bắt đầu làm từ ngày 18/01/2020, đến hôm nay là 27/ 02/ 2020
1 tháng 20 ngày cho Hệ liệt này, kèm theo không ít nước mắt của cả mình lẫn beta của mình. Mong các các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Vong Tiện đời đời bình an!


Góc khoe con...
Đứa thứ 2 của mình...
Bao gồm 4 thiên hoàn chỉnh của Ăn Mặc Ở Đi cùng nhiều đoản khác.


* ẢNH dùng để thiết kế bìa trước đã được sự cho phép của Artist

Bình luận