Truyện bởi: 1004sherryry
2 truyện
drabbles | hoonbae - pjh x bjy | fallen leaves

sherryrating: kpairing: hoonbae - pjh x bjymột đứa lười như hủi phải ngồi đây gõ cho thỏa lòng shipper ọ.ọ

8.5K 10 720 Full
[oneshot|k+|yutae] time and fallen leaves

Author: Sherry (Ry)Rating: K+Pairing: YuTaeUsed-lyrics: Akdong Musician - Time And Fallen LeavesMột oneshot nho nhỏ. Cũng không chắc là nó có ổn hay không =))

2K 2 136 Full