Truyện bởi: FunaInsomnia
1 truyện
Tuyết đỏ [SEVENTEEN]

Cheolhan/ Seoksoo/ Junhao/ Soonhoon/ Minwon/ Verkwan bonus Dino.Một câu chuyện về những bí mật, tình yêu và sự phản bội.Chúng ta đều biết rõ một điều về sự phản bội.Sự phản bội không bao giờ đến từ phía kẻ thù. Vì sở thích của tui nên lịch đăng sẽ là 12h đêm chủ nhật( Zui zui thì đăng sớm 30p :)))))))))))))))

50.5K 34 6K