Truyện bởi: khuongakakyuih
3 truyện
On2ues: dòng lưu bút trên trang giấy mùi nhài.

Short NgượcBối cảnh Choi Wooje là học sinh vượt một lớp, nên Moon Hyeonjoon học lớp 12 còn Choi Wooje học lớp 11 mặc dù cả 2 cách nhau 2 tuổi.

437 4 36 Full
On2ues: Chàng trai trong Hồi ức

😈

2K 11 245
on2eus : Cái ổ chất đống truyện nhỏ

cái ổ để mình :+ xả 1 đống short idea vàoo + warning: sẽ có 1 số truyện mình viết lúc chơi đá 😭🙏🏿

429 3 42